SCORE & HELP

Radi by sme našou hrou, a predovšetkým gólmi, plnili aj iné ciele.


Aj preto sme v roku 2013 nadviazali spoluprácu s Organizáciou muskulárnych dystrofikov.

Títo ľudia sú pre nás inšpiráciou v tom, ako sa nevzdávajú a neprestávajú na sebe pracovať.

A keďže slová majú taký význam, aký im dáme, môžu nielen niečo opisovať, ale aj upozorniť na množstvo pozitívnych vecí.


Od roku 2013 pod názvom TSUNAMI SCORE AND HELP / SKÓRUJ A POMÁHAJ, poukazujeme na účet Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike 50 centov, za každý náš ligový gól do súperovej sieti.

cache_1600x1600_p1700b90ifmqefcilu17a619