SCORE & HELP

Radi by sme našou hrou, a predovšetkým gólmi, plnili aj iné ciele.


Aj preto sme v roku 2013 nadviazali spoluprácu s Organizáciou muskulárnych dystrofikov.

Títo ľudia sú pre nás inšpiráciou v tom, ako sa nevzdávajú a neprestávajú na sebe pracovať.

A keďže slová majú taký význam, aký im dáme, môžu nielen niečo opisovať, ale aj upozorniť na množstvo pozitívnych vecí.


Od roku 2013 pod názvom TSUNAMI SCORE AND HELP / SKÓRUJ A POMÁHAJ, poukazujeme na účet Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike 50 centov, za každý náš ligový gól do súperovej sieti.

cache_1600x1600_p1700b90ifmqefcilu17a619
Logo TSNM 2016-01.png

Občianske združenie ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Hargašova 5, 841 06 Bratislava

IČO: 30868068

info@tsunamiflorbal.sk

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Copyright © Tsunami Záhorská Bystrica Florbal 2019