top of page

V roku 2024

sme prijímateľom 2% zo zaplatených daní za rok 2023 

https://www.notar.sk/prijimatelia/

 

Ak Vám bude dávať zmysel aj v tomto roku poukázať percentá z daní florbalovému klubu, naše údaje sú 

 

Právna forma: občianske združenie

Názov: ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA

adresa: Hargašova 5, 841 06 Bratislava

IČO: 308 680 68

 

Ďakujeme za podporu:)

bottom of page